X
Poleć nas swoim znajomym.
Wpisz poniżej adres e-mail.
Nasza oferta
Inwestycje w sprzedaży

Strona główna  >   Aktualności

Aktualności

19.12.2011 | Energooszczędne domy w Sosnowej Dolinie

Miło nam przekazać Państwu wiadomość, iż wszystkie nasze domy, przedstawiane do odbiorów technicznych, posiadają certyfikaty energetyczne, zgodnie z przepisami Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.

Zgodnie z wynikami obliczeń przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia świadectw energetycznych, nasze domy zostały wybudowane w wyższym standardzie niż wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Świadczy to o niskim zapotrzebowaniu na energię naszych domów, a co za tym idzie o niskich kosztach eksploatacyjnych ponoszonych podczas ich użytkowania. Poniżej znajdziecie Państwo definicję świadectwa charakterystyki energetycznej oraz przykład certyfikatu.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny)?
Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) wprowadza w Polsce system świadectw energetycznych dla budynków o różnej funkcji i przeznaczeniu, ich samodzielnych części, oraz lokali mieszkalnych, a także system kontroli źródeł ciepła (kotłów) i urządzeń klimatyzacyjnych.
Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ta dyrektywa jest jednym z elementów polityki energetycznej UE, której celem jest ograniczenie zapotrzebowania energii, konieczne ze względu na bezpieczeństwo energetyczne i ochronę środowiska. Świadectwo charakterystyki energetycznej to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.
Certyfikat energetyczny – wzór świadectwa. Źródło: http://swiadectwa-energetyczne-budynkow.pl/

Świadectwa energetyczne to:

  • nowe źródło oceny jakości użytkowej i wartości rynkowej budynku lub lokalu,
  • to obiektywna ocena cech energetycznych budynków, ich wyodrębnionych części i lokali mieszkalnych,
  • to pełna świadomość jakości energetycznej budynków i lokali dla ich właścicieli, nabywców i najemców,
  • to impuls skłaniający do projektowania i budowy budynków energooszczędnych oraz do termomodernizacji
  • budynków istniejących,
  • to rynkowe narzędzie stymulowania oszczędności energii w budynkach i lokalach mieszkalnych.


Źródło: www.eswiadectwa.pl 

Sprawdź naszą ofertę

Zobacz wszystkie nieruchomości »